PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Akademia Eksportu

Akademia Eksportu

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej w ramach sieci Enterprise Europe Network zaprasza do udziału w „Akademii Eksportu” – cyklu szkoleń skierowanych do firm z Dolnego Śląska zainteresowanych wprowadzeniem swoich produktów lub usług na rynki zagraniczne lub rozwojem prowadzonej już działalności eksportowej.

 

Prowadzenie szkoleń w ramach „Akademii eksportu” powierzyliśmy ekspertom z wieloletnim doświadczeniem oraz praktyką biznesową na rynkach zagranicznych. Program składa się z siedmiu 1-dniowych szkoleń, niezależnych od siebie, ukierunkowanych na przekazanie praktycznej wiedzy z poniższych tematów.

 

 

TYTUŁ TERMIN ZGŁOSZENIA

Prowadzący: Grzegorz Bratek | 10:00 | 5 godz. dydaktycznych

 

Eksport, jako możliwości rozwoju Twojej firmy

 • Analiza gotowości przedsiębiorstwa do eksportu
 • Wyznaczanie celów eksportowych na poszczególnych rynkach docelowych

Jak skutecznie wybrać rynki docelowe?

 • Jak skutecznie zbadać otoczenie biznesowe przedsiębiorstwa na rynkach docelowych
 • Analiza konkurencyjności Twojego przedsiębiorstwa
2015.08.26 zakończone

Prowadzący: Grzegorz Bratek | 9:00 | 6 godz. dydaktycznych

 

Marketing MIX na rynkach zagranicznych

 • Adaptacja produktu do wymogów wskazanych rynków zagranicznych
  • Ustalenie przewag konkurencyjnych produktu na wskazanych rynkach zagranicznych
  • Dopasowanie produktu do potrzeb rynków zagranicznych
  • Jaką strategię produktową wybrać? (strategia lidera wzorniczego, strategia produktu skrojonego na miarę, strategia masowej kustomizacji itd.)
 • Cena eksportowa, czyli jak dobrać cenę do rynku docelowego
  • Jak dokonać inwentaryzacji cen produktów konkurencji?
  • Metody wyznaczania korzyści cenowej dla nabywcy oraz dystrybutora
  • Możliwość w zakresie polityki rabatowej.
2015.09.09 zakończone

Prowadzący: Grzegorz Bratek | 10:00 | 5 godz. dydaktycznych

 

Promocja w handlu zagranicznym

 • Komunikacja z zagranicznym dystrybutorem
 • Narzędzia marketingowe pomocne w pozyskaniu zagranicznych dystrybutorów i klientów
 • Skuteczne stosowanie adaptacji lub standaryzacji we wchodzeniu na nowe rynki
 • Jak wykorzystać „Made in Poland” na rynkach zagranicznych, przy uwzględnieniu specyfiki branży stolarskiej
 • Jak skutecznie promować firmę dzięki Social Media na rynkach zagranicznych?
 • Na co zwrócić uwagę tworząc stronę www dedykowaną rynkom eksportowym
2015.09.15 zakończone

Prowadzący: Grzegorz Bratek | 9:00 | 6 godz. dydaktycznych

 

Współpraca z zagranicznym dystrybutorem

 • Eksport pośredni vs. Eksport bezpośredni – jak wybrać najefektywniejsze rozwiązanie na danym rynku zagranicznym
 • Praktyczne porady w zakresie strategii dystrybucji na rynkach Europy Zachodniej
  • Jak wybrać dystrybutora?
  • Wyznaczanie zadań dla dystrybutora?
  • Sprawdzenie potencjału zagranicznego dystrybutora
  • Oferta dla zagranicznego dystrybutora

Prawo międzynarodowe w praktyce, czyli jak odpowiednio przygotować się do transakcji międzynarodowej

 • Realizacja zamówienia, czyli dokumentacja w handlu zagranicznym
 • Podstawowe dokumenty, z którymi można się spotkać w transakcjach międzynarodowych
2015.09.17

Prowadzący: Sergiusz Kuczyński | 9:00 | 6 godz. dydaktycznych

 

Logistyka w handlu zagranicznym

 • Z czym to się je? Czyli najważniejsze zagadnienia handlu zagranicznego i logistyki międzynarodowej Systemy logistyczne i skuteczne zarządzanie logistyczne w Twoim przedsiębiorstwie
 • Organizacja i planowanie logistyki w przedsiębiorstwie
 • Logistyka globalna. Metody zarządzania logistyką globalną
 • Infrastruktura - Strategie międzynarodowych kanałów logistycznych

Regulacje transakcji zagranicznych – zagadnienia celno-podatkowe

2015.10.07

Prowadzący: Ilona Chodorowska | 9:00 | 6 godz. dydaktycznych

 

 • Co to są różnice kulturowe i gdzie powstają najistotniejsze różnice między kulturami?
 • Model Lewisa, czyli alternatywna koncepcja relacji biznesowych w biznesie
 • Jak mówić, by nas rozumieli, jak sprzedawać, by od nas kupili:
  • modele komunikacyjne
  • język zarządzania
  • organizacja spotkań biznesowych
  • przygotowanie prezentacji
 • Teraz konkret: czyli robimy biznes w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, i Korei
 • A jak NAS widzą inni?
2015.10.21

Prowadzący: Grzegorz Bratek | 9:00 | 6 godz. dydaktycznych

 

 • Ryzyko w transakcjach zagranicznych
  • Kredyt kupiecki czy przedpłata?
   • Praktyka na różnych rynkach zagranicznych
   • Dlaczego warto rozliczać się w oparciu o kredyt kupiecki?
  • Zabezpieczenie w handlu zagranicznym
 • Kontrakt – jako najlepsze zabezpieczenie w handlu zagranicznym
  • Kontrakt w handlu zagranicznym
  • Kontrakt z zagranicznym dystrybutorem
  • Dochodzenie roszczeń i sposoby egzekucji w umowach międzynarodowych
  • Procedury postępowania stron w ramach realizacji cyklu transakcyjnego
 • Incoterms jako sposób zabezpieczenia transakcji zagranicznej
 • Ubezpieczenie transakcji eksportowych
listopad

 

 

 • Udział w „Akademii Eksportu” jest w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki.
 • Zapisy na każde szkolenia będą uruchamiane sukcesywnie – na 14 dni przed terminem realizacji szkolenia.
 • Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się wyłącznie przez powyższe formularze elektroniczne.
 • W szkoleniu mogą wziąć udział tylko firmy produkcyjno-usługowe planujące eksportować lub importować swoje produkty lub usługi.

 

Noty biograficzne prowadzących

Grzegorz Bratek - założyciel i Dyrektor Zarządzający Eurospektrum, Partner Zarządzający w firmie GoEast (współpracująca z partnerami wschodnimi), 15 lat doświadczenia we wprowadzaniu marek polskich i międzynarodowych na rynki zagraniczne, bogate doświadczenie w konsultingu międzynarodowym oraz prowadzeniu szkoleń handlowych i produktowych na rynkach wschodnich. Od kilku lat zajmuje się także usprawnianiem działań eksportowych, budowaniem strategii rozwoju eksportu, tworzeniem modeli biznesowych współpracy zagranicznej, rozwijaniem nowych kanałów sprzedaży zagranicą.

 

Sergiusz Kuczyński - trener, przedsiębiorca, a także wykładowca w WSPiA w Lublinie na kierunku Handel Zagraniczny. Na co dzień zajmuje się tematyką dyplomacji gospodarczej i międzynarodowych stosunków gospodarczych. Praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Pracował m.in. w dziale eksportu Firmy Cukierniczej "Solidarność", Intrall Polska, dziale logistyki PZ Cormay, Makrochem. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu Europejskiej Grupy Wermikulitowej Sp. z o.o.

 

Ilona Chodorowska - Dyrektor dolnośląskiego i wielkopolskiego oddziału Brytyjsko Polskiej Izby Handlowej (British Polish Chamber of Commerce), odpowiedzialna za rozwijanie i utrzymywanie sieci kontaktów biznesowych i dyplomatycznych; obsługę inwestorów i eksporterów, organizację wydarzeń networkingowych, business mixerów, seminariów, konferencji, inicjowanie kontaktów handlowych i biznesowych pomiędzy Polską i Wielką Brytanią. Jako trener prowadzi szkolenia i kursy w zakresie różnic kulturowych w biznesie. Prowadzi wykłady w Wyższej Szkole Bankowej na studiach podyplomowych oraz dla American Chamber of Commerce. Posiada certyfikat Neumann Management Institute „Effective Communication Skills” oraz Bigram Personnel Consulting “Leadership and Strategy Art by Sun Tzu Concept”. Jest autorką polsko-angielskiego i angielsko-polskiego słownika specjalistycznej terminologii edukacyjnej oraz wielu artykułów publikowanych na łamach prasy lokalnej w tym „Contact. International Business Voice”, „Poland Monthly”, „The Wrocław Voice”.

 

Akademia Eksportu jest bezpłatna dla uczestników.

 

Informacji o szkoleniach udzielają:

Marcin Suchożebrski
tel. 71 3204179
m.suchozebrski@wctt.pl

Agnieszka Turyńska
tel. 71 320 4187
a.turynska@wctt.pl