PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Patrz w przyszłość

Patrz w przyszłość

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wspiera aktywnie naukowców jak i przedsiębiorców w uczestnictwie w projektach badawczych oraz dostępie do finansowania z programów ramowych.


Na podsumowanie działań ostatniego okresu przygotowaliśmy dla Państwa publikację:

Patrz w przyszłość. Dolnoślązacy w programie Horyzont 2020.

 

 

 

Broszura ta oprócz informacji o programie Horyzont 2020 zawiera wywiady z osobami realizującymi na Dolnym Śląsku pierwsze projekty finansowane z tego właśnie źródła. Nasi bohaterowie, jako pracownicy dolnośląskich uczelni bądź firm, prowadzą badania na najwyższym, światowym poziomie. Opowiadają oni o swoich sukcesach w międzynarodowych projektach oraz udzielają cennych wskazówek.

 

Mamy nadzieję, że ich przykład będzie zachętą do udziału w tego rodzaju inicjatywach. Życzymi inspirującej lektury i zachęcamy do korzystania z usług Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE więcej na stronie>>