PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych

Zapytanie ofertowe: Realizacja prac badawczo-rozwojowych


Potencjalnych Oferentów zawiadamia się, iż termin nadsyłania ofert w postępowaniu zostaje przedłużony do dnia 14 lutego 2018 roku do godz. 15:00

Pozostałe warunki postępowania nie ulegają zmianie.


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie realizacji prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie”.

 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą Prawo Zamówień Publicznych)

 

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac badawczo-rozwojowych zmierzających do walidacji technologii pt. „Osłony fundamentów obiektów zanurzonych w wodzie”.

 

Termin składania ofert: 09.02.2018 


Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>


Miejsce składania ofert: 

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław lub na adres e-mail: j.pietrzak@wctt.pl. Oferty będą przyjmowane w formie elektronicznej lub papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

 

Osoba do kontaktów z oferentami:

Jacek Pietrzak
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii 
ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław
tel. 71 320 43 42 | fax 71 320 39 48 |
j.pietrzak@wctt.pl