PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Zapytanie ofertowe: doradztwo - serwis internetowy WCTT

Zapytanie ofertowe: doradztwo - serwis internetowy WCTT

Dotyczy: ZO/WCTT/8/2017 (unieważnienie)

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej informuje PT Wykonawców, iż ogłoszona w dniu 24.08.2017 r. procedura zapytania ofertowego na udzielenia zamówienia na usługę doradztwa w zakresie opracowania nowego serwisu internetowego dla WCTT została unieważniona. Powodem unieważnienia postępowania jest przekroczenie kwoty którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Postanowiono, że procedura zapytania ofertowego zostanie powtórzona.

 

 

Dotyczy: ZO/WCTT/9/2017 (nowe postępowanie)

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej zaprasza do składania ofert na zapytanie ofertowe w sprawie udzielenia zamówienia na usługę doradztwa w zakresie opracowania nowego serwisu internetowego Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

 

Przedmiot zamówienia:
usługa doradztwa (w postaci dokumentacji) w zakresie opracowania nowego serwisu internetowego
dla Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej.

 

 

Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności dla zamówienia o wartości poniżej 30 tys. euro netto (poza ustawą - Prawo Zamówień Publicznych).

 

Termin składania ofert:  15 września 2017 do godziny 11:00 w siedzibie zamawiającego.

 

Plik do pobrania: zapytanie ofertowe >>

 

Miejsce składania ofert: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska, ul. Smoluchowskiego 48, 50-372 Wrocław. Oferty będą przyjmowane w formie papierowej, przy czym za datę wpływu oferty traktuje się datę jej dostarczenia do WCTT PWr.

 

Kontakt:

Marcin Suchożebrski, e-mail: marcin.suchozebrski@pwr.edu.pl, tel. 71 320 4179

Jacek Pietrzak, e-mail: jacek.pietrzak@pwr.edu.pl, tel. 71 320 4342

Marta Kamińska, e-mail: marta.kaminska@pwr.edu.pl, tel. 71 320 2198