PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Dolnoślązacy w międzynarodowych projektach badawczych

Zdolni, kreatywni, odważni, realizujący ciekawe badania w międzynarodowych konsorcjach. Kim są? Można się było o tym przekonać odwiedzając w dniach od 14 do 31 października br. wystawę w holu głównym Politechniki Wrocławskiej w budynku A1. Zapraszamy!

Wystawa pt. „Dolnoślązacy w międzynarodowych projektach badawczych” to prezentacja sylwetek naukowców i przedsiębiorców, którzy realizowali projekty finansowane ze środków 7PR. Wywodzą się oni z różnych wrocławskich uczelni tj. z Politechniki Wrocławskiej (11), Uniwersytetu Wrocławskiego (6), Uniwersytetu Medycznego (3), Wojskowego Instytutu Techniki Inżynieryjnej (1) oraz 5 przedsiębiorstw. Wystawa jest podsumowaniem uczestnictwa dolnoślązaków w projektach 7PR i jednocześnie zachętą do udziału w Horyzoncie 2020.

 

dr hab. n. med. Ewa Gorczyńska, prof. nadzw. Leczenie wznowy białaczki limfoblastycznej
prof. dr hab. inż. Jan Misiewicz Nowoczesne lasery półprzewodnikowe
Agnieszka Bicz Technologie ultradźwiękowe
dr hab. inż. Adam Januszko, prof. nadzw. Bezpieczeństwo ludności cywilnej - misje humanitarne
Barbara Cader-Sroka Wrocław miastem kultury naukowej
Wiesław Błysz Innowacyjne rozwiązania software’owe dla przemysłu i biznesu
dr Radosław Czopnik, Szymon Stefański

Sieci komórkowe - bezpieczeństwo i ekologia


Marek Eisler, Michał Well Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Tchoń z zespołem Robot społeczny
dr Elżbieta Gumienna-Kontecka Chemia dla medycyny
prof. dr hab. inż. Witold Pytel Zarządzanie ryzykiem w górnictwie
prof. dr hab. inż. Marek Bryjak Woda i jej potencjalne możliwości
dr Joanna Molenda-Żakowicz Gwiazdy pulsujące
dr inż. Józef Janyszek z zespołem Komputery dużej mocy
dr inż. Emilia den Boer Cenne surowce w symbiozie przemysłowej
dr inż. Rafał Walczak Mikrolaboratoria chipowe
prof. dr hab. Bogusława Dobek-Ostrowska Media w przestrzeni publicznej
prof. Józef Szykulski Badania kultur prekolumbijskich
prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski
dr hab. n. med. Ewa Jankowska, prof. nadzw.
Niewydolność serca
dr hab. inż. Jerzy Kaleta, prof. nadzw. PWr. Energie alternatywne
prof. dr hab. inż. Jan Dziuban Mikrosystemy mems
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Wójs Nanofizyka
dr Adam Mrozowicki Analiza rynku pracy, stosunków pracy i organizacji pracy
dr n. med. Magdalena Wawrzyńska
dr n. med. Dariusz Biały
Kardiologia interwencyjna
prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski Akceleratory przyszłości
prof. zw. dr hab. inż. Wacław Urbańczyk Światłowody fotoniczne


Serdecznie zapraszamy do lektury broszur przygotowanych przez zespół Regionalnego Punktu Kontaktowego „14 opowieści o sukcesie. Dolnoślązacy w 7 Programie Ramowym”  i wydanej wcześniej „12 opowieści o sukcesie. Wrocławscy naukowcy w 7 Programie Ramowym”.Zawierają one wywiady z osobami odnoszącymi międzynarodowe sukcesy realizując projekty w 7 Programie Ramowym UE. Bohaterowie obu publikacji, jako pracownicy uczelni lub firm z Dolnego Śląska, prowadzą badania na najwyższym światowym poziomie. Mamy nadzieję, że przedstawione sylwetki naukowców będą inspiracją dla kolejnych osób i doczekamy się wielu uczestników nowego wieloletniego programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji pod nazwą Horyzont 2020!

 


Zapraszamy do korzystania z naszych usług,
wiedzy i doświadczenia www.rpk.wroclaw.pl