PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

O WCTT

WCTTWrocławskie Centrum Transferu Technologii zostało utworzone w 1995 roku dzięki unijnemu projektowi Bridging the Gap Between University and Industry, prowadzonego przez Politechnikę Wrocławską oraz Uniwersytety w Stuttgarcie i Londynie. Powstało ono w odpowiedzi na potrzeby powołania instytucji pośredniczącej między światem nauki i gospodarki. Jesteśmy samofinansującą się jednostką Politechniki Wrocławskiej o charakterze non-profit. Aktywnie działamy na rzecz rozwoju Wrocławia, Dolnego Śląska i zachodniej Polski.

Misją Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii jest komercjalizacja wyników badań naukowych uzyskiwanych w Politechnice Wrocławskiej, animowanie współpracy badawczej i technologicznej oraz wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw.

 

Nasze działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Dlatego też nasze usługi skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.

 

Jesteśmy członkiem Enterprise Europe Network - największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską. Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad 40 państw, łączy blisko 600 organizacji i 4000 specjalistów świadczących usługi dla przedsiębiorstw. Jako ośrodek sieci oraz koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network w zachodniej Polsce oferujemy małym i średnim firmom bezpłatne, kompleksowe usługi informacyjne, doradcze i szkoleniowe.

 

Od 1999 roku prowadzimy Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, ułatwiając naukowcom i przedsiębiorstwom udział w projektach badawczych oraz dostęp do źródeł ich finansowania. Dzielimy się doświadczeniem zdobytym w trakcie realizacji kilkudziesięciu projektów z IV, V, VI i VII Programu Ramowego Unii Europejskiej a teraz programu Horyzont 2020.

 

W 2017 roku otrzymaliśmy od Ministerstwa Rozwoju status akredytowanego Ośrodka Innowacji w zakresie usług doradczych.

 

Od 2004 roku działania podejmowane przez WCTT są zgodne z wymaganiami normy ISO 9001:2008.

 

Wybrane rezultaty działalności Centrum w latach 1995-2016:

  • przeszkoliliśmy 44 tys. osób,
  • udzieliliśmy prawie 32 tys. konsultacji,
  • pomogliśmy w złożeniu ponad 600 wniosków o dofinansowanie badań finansowanych przez Komisję Europejską,
  • przeprowadziliśmy 524 audytów technologicznych,
  • doprowadziliśmy do podpisania 97 umów międzynarodowego transferu technologii,
  • pomogliśmy w założeniu 162 przedsiębiorstw innowacyjnych,
  • skomercjalizowaliśmy 31 rezultatów badawczych (od 2014 roku),
  • sfinansowaliśmy 303 mini-granty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.


Logotyp WCTT >>