PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Powiedzieli o nas

Rezultaty funkcjonowania Centrum, tak aktywnego w obszarze komercjalizacji wyników badań naukowych, budzą podziw i szacunek. To właśnie Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, jako jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce, wyznacza najlepsze standardy współpracy środowiska nauki i biznesu w naszym kraju. Państwa owocna dwudziestoletnia praca, duże doświadczenie oraz znakomicie prowadzone projekty przyczyniają się do powstania i rozwoju nowych technologii, a tym samym do dynamicznego wzrostu gospodarczego w regionie i kraju. (4 maja 2015 r.)

prof. UAM dr hab. Jacek Guliński
prezes Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza

 

Komercjalizacja wiedzy i wdrażanie innowacyjnych technologii do ich praktycznego zastosowania w przemyśle to siła napędowa współczesnej gospodarki. Ogromną rolę w usprawnianiu tych procesów i tworzeniu warunków sprzyjających ścisłej współpracy nauki z biznesem odegrały działające na polskich uczelniach Centra Transferu Technologii. W tym miejscu chcę serdecznie podziękować za 20 lat owocnej pracy i wymierne sukcesy Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii. (5 maja 2015 r.)

prof. Lena Kolarska-Bobińska
Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Obecnie działa w kraju około 80-100 centrów transferu technologii, z czego 35 przy uczelniach. Uczelniane CTT wdrażają zaledwie kilkadziesiąt technologii w skali roku. Trzy z nich realizują 3/4 całej działalności: AGH, Politechnika Wrocławska i UJ.

dr. hab. Jackiem Guliński
Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
>> czytaj więcej w Forum Akademickim 06/2013


Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej wiele razy udowodniło, że przyczynia się do rozwoju gospodarczego regionu, podniesienia innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy sferą nauki i gospodarki.

Krzysztof Krystowski
podsekretarz stanu Ministerstwo Gospodarki


Formuła Konkursu „Pomysł na własną firmę opartą na wynikach badań naukowych” nadal cieszy się zainteresowaniem wśród studentów i absolwentów dolnośląskich uczelni. Pozwala im bowiem na zaprezentowanie własnej koncepcji na firmę w warunkach rozwijającej się gospodarki oraz coraz bardziej wymagającego rynku pracy.
Rafał Dutkiewicz
prezydent Wrocławia

 

Dzięki odpowiednim umiejętnościom i dużemu doświadczeniu kadry WCTT znakomicie przeprowadzono dziesiątki projektów regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych. Działania Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii przyczyniają się do osiągnięcia celów polityki regionalnej na Dolnym Ślasku.
Zbigniew Dynak
dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

 

Aktywność WCTT wnosi ogromny wkład w zakresie promowania innowacji oraz przemiany mentalności w środowisku akademickim. Organiczna praca Centrum pokazuje postęp w dziedzinie przedsiębiorczości opartej na wynikach badań naukowych. 
Taduesz Trziszka
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Klaster biotechnologiczno-biomedyczny Nutribiomed