PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Transfer wyników badań naukowych do gospodarki

15 maja br. odbyło się seminarium pod poświęcone problemom transferu wyników badań naukowych do praktyki gospodarczej.

 

Celem seminarium było przede wszystkim zaprezentowanie uczestnikom przewidywanych kierunków rozwoju przedsiębiorczości akademickiej w Polsce omówienie doświadczeń zagranicznych ośrodków innowacji, a także systemu transferu technologii opracowywanego w Politechnice Wrocławskiej.

 

PREZENTACJE DO POBRANIA:

 
  Powitanie uczestników – JM Rektor prof. Tadeusz Więckowski, dyrektor WCTT prof. Jan Koch

Zarządzanie uniwersytetami w skomplikowanych czasach (pobierz)
– prof. dr J.G. Wissema (Uniwersytet w Delft; Holandia)
  Edukacja w zakresie przedsiębiorczości w Polsce (pobierz) 
 – dr hab. Krzysztof B. Matusiak, prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce
prezentację wygłosił Prof. Jan Koch
  Przegląd europejskich doświadczeń w zakresie transferu technologii i przedsiębiorczości akademickiej  (pobierz) 
– dr Agnieszka Turyńska-Gmur (WCTT), mgr Tomasz Cichocki (WCTT)

Amerykańska droga budowania ekosystemu dla innowacji – spostrzeżenia uczestnika programu TOP 500  (pobierz) 
– dr inż. Piotr Szewczykowski, Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej  (pobierz) 
– mgr Tomasz Cichocki, mgr inż. Grzegorz Gromada

Transfer Technologii w świetle ustawy o Szkolnictwie Wyższym  (pobierz) 
– mgr Krzysztof Gulda, dyrektor Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prezentację przygotował i wygłosił Pan Marcin Kardas z MNiSW

Omówienie wyników projektu WATT  (pobierz) – prof. Jan Koch, dr Jacek Firlej, mgr Jakub Tarasiuk

Na koniec seminarium odbyło się forum panelowo-dyskusyjne, którego moderatorem był prof. Andrzej Wiszniewski

Podczas dyskusji paneliści zastanawiali się nad przyczynami zbyt niskiej innowacyjności naszej gospodarki i małego udziału badań naukowych w tym procesie.

 Seminarium zorganizowano na zakończenie projektu pt. Wrocławska Akademia Transferu Technologii (WATT), realizowanego przez WCTT w okresie od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2012 roku. Jego głównym celem był wzrost kompetencji pracowników uczelni w zakresie komercjalizacji i ochrony własności intelektualnej nowych technologii, przekazanie wiedzy w zakresie zarządzania projektami badawczymi a także z zakresu zakładania firm opartych na rezultatach badań naukowych.

 

Informacje:
Marta Kamińska
tel. 71 320 2198, fax. 71 320 39 48
e-mail: marta.kaminska@wctt.pl