PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Usługi

Transfer technologii i wsparcie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Działasz lub zamierzasz rozpocząć działalność na rynku międzynarodowym?

 • poszukujemy partnerów handlowych
 • udzielamy wsparcia w negocjacjach handlowych
 • doradzamy ws. funkcjonowania firmy na rynkach zagranicznych 
 • organizujemy wyjazdy na misje gospodarcze, targi branżowe i spotkania kooperacyjne.

 

Poszukujesz bądź dysponujesz nową technologią?

 • wykonujemy audyty technologiczne
 • dokonujemy analizy potrzeb i potencjału innowacyjnego
 • poszukujemy dostępnych technologii za granicą, doradzamy w ich wyborze i zakupie
 • wspieramy komercjalizację rodzimych technologii (doradztwo prawne, analiza popytu, wycena, poszukiwanie nabywców)
 • pomagamy chronić własność intelektualną (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, licencje itp.)
 • udzielamy wsparcia przy negocjowaniu umów

 

Komercjalizacja wyników badań naukowych i przedsiębiorczość akademicka

Szukasz nabywców dla wyników własnych prac badawczych?

 • dokonujemy analizy potencjału rynkowego i wyceny technologii
 • pomagamy w ochronie prawnej rezultatów prac badawczych
 • poszukujemy nabywców technologii
 • udzielamy wsparcia w całym procesie komercjalizacji technologii.

 

Chciałbyś komercjalizować wyniki swoich prac badawczych poprzez własną działalność gospodarczą?

 • szkolimy i doradzamy w zakresie zakładania innowacyjnej firmy,
 • pomagamy w opracowaniu biznes planu,
 • pomagamy w poszukiwaniu źródeł finansowania działalności gospodarczej,
 • prowadzimy doradztwo gospodarcze w okresie inkubacyjnym,
 • laureatom konkursów oferujemy wsparcie rzeczowe i finansowe.

 

Wykonujesz prace badawcze na zlecenie przemysłu?

 • promujemy rozwiązania technologiczne wypracowane na wrocławskich uczelniach
 • pośredniczymy między zespołami naukowymi i firmami w zakresie badań zamawianych
 • pomagamy dotrzeć do zespołów naukowych wyspecjalizowanych w danej dziedzinie.

 

Wsparcie współpracy naukowej z zagranicą

Chcesz rozpocząć międzynarodową współpracę badawczą w ramach Programów Ramowych UE? 

 • udzielamy indywidualnych konsultacji,
 • pomagamy w poszukiwaniu partnerów zagranicznych,
 • organizujemy szkolenia i warsztaty,
 • pomagamy w przygotowaniu i składaniu wniosków,
 • pomagamy w należytym raportowaniu i rozliczaniu projektów.

 

Interesują Cię staże i stypendia w ramach Programów Ramowych UE?

 • wspieramy polskich naukowców w pozyskaniu zagranicznych stypendiów naukowych,
 • wspieramy zagranicznych naukowców przebywających na stażach w Polsce oraz polskie instytucje naukowe przyjmujące zagranicznych badaczy.

 

Studia podyplomowe Zarządzanie jakością

Od 15 lat prowadzimy wraz z Wydziałem Mechanicznym PWr jednosemestralne studia podyplomowe z zakresu zarządzania jakością (dotychczas ok. 700 absolwentów).Program studiów obejmuje sesje dydaktyczne oraz wizyty w przedsiębiorstwach. Zajęcia prowadzą wybitni specjaliści - naukowcy i praktycy. Studia przygotowują do uzyskania międzynarodowego certyfikatu „Pełnomocnika Jakości TÜV“ oraz „Menadżera Jakości TÜV“ więcej...

 

Pozostała działalność ekspercka

Prowadzimy również działalność ekspercką, obejmującą zlecenia z zakresu innowacyjności, działalności b+r, transferu technologii i rozwoju regionalnego:

 • realizujemy badania i przeprowadzamy analizy,
 • przeprowadzamy audyty wzornicze,
 • opracowujemy strategie i inne dokumenty programowe,
 • opracowujemy wnioski o dofinansowanie projektów i studia wykonalności,
 • przeprowadzamy ewaluacje projektów i programów.


Skontaktuj się z nami!