PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Inkubator Innowacyjności

Inkubator Innowacyjności

Zakończony już projekt "Inkubator Innowacyjności" wspierał transfer wyników badań naukowych prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej do gospodarki.

 

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2013 roku, Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej otrzymało środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Inkubator Innowacyjności” uzyskując 1. na liście rankingowej projektów, którym przyznano dofinansowanie.


Projekt „Inkubator Innowacyjności” wspierał transfer wyników badań naukowych prowadzonych w Politechnice Wrocławskiej do gospodarki.


Okres realizacji projektu: 01.03.2014 - 30.09.2015.


Rezultaty projektu są następujące:

  • przeanalizowano potencjał komercjalizacyjny 111 rezultatów badawczych, dla których opracowano 42 analizy,
  • opracowano 60 ofert technologicznych dla 135 rezultatów,
  • oferty zostały zaprezentowane na 9 branżowych imprezach targowych,
  • utworzono dedykowany do współpracy z biznesem portal internetowy z interaktywną wyszukiwarką ofert badawczych i technologicznych Politechniki Wrocławskiej,
  • dokonano 4 międzynarodowych zgłoszeń patentowych w trybie PCT dla 7 rezultatów badawczych o wysokim międzynarodowym potencjale komercyjnym,
  • sfinansowano prace podnoszące gotowość wdrożeniową 8 rezultatów badawczych,
  • zrealizowano transakcje komercjalizujące 12 rezultatów badawczych i rozpoczęto 16 procesów negocjacji dotyczących komercjalizacji kolejnych rezultatów badawczych.

 

 

Przeprowadzone działania zostały nagrodzone – zespół Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii ds. komercjalizacji otrzymał prestiżową nagrodę Lumen 2015 w kategorii „Innowacyjność” zobacz więcej>>.

 


Zachęcamy do odwiedzenia witryny poświęconej współpracy Politechniki Wrocławskiej z Biznesem: www.komercjalizacja.pwr.edu.pl

 Zapraszamy do kontaktu:

Jacek Pietrzak tel. 71 320 4195 j.pietrzak@wctt.pl
Tomasz Marciniszyn tel. 71 320 4195 t.marciniszyn@wctt.pl

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności".