PL EN
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Inkubator Innowacyjności +

Inkubator Innowacyjności +

Projekt „Inkubator Innowacyjności+” wspiera transfer wyników badań naukowych z Politechniki Wrocławskiej do gospodarki.

 

W wyniku konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w 2016 roku, Politechnika Wrocławska otrzymała środki na realizację przedsięwzięcia pn. „Inkubator Innowacyjności+”, uzyskując spośród kilkudziesięciu uczelni 1. miejsce na liście rankingowej dofinansowanych projektów. W panelu oceniającym wnioski projektowe znaleźli się przedstawiciele Agencji Rozwoju Przemysłu, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Urzędu Patentowego RP.

 

Projekt jest realizowany przez Wrocławskie Centrum Transferu Technologii PWr, we współpracy z Centrum Wiedzy i Informacji Naukowo-Technicznej PWr i spółką celową Politechniki Wrocławskiej (Instytutem Transferu Technologii Sp. z o.o.).

 

Okres realizacji: 01.03.2017 - 31.01.2019

 

Naukowcom i doktorantom Politechniki Wrocławskiej oferujemy:

  • pomoc doradczą na etapie planowania projektów badawczych w zakresie istniejących potrzeb rynku, 
  • monitoring projektów badawczych i selekcję powstających rezultatów, 
  • ocenę i wartościowanie rezultatów badawczych poprzez analizę możliwych zastosowań, przewag konkurencyjnych, gotowości wdrożeniowej, potencjału rynkowego, 
  • podnoszenie gotowości wdrożeniowej rezultatów badań (np. testy przedwdrożeniowe, budowa prototypów, badania certyfikacyjne), 
  • poszukiwanie nabywców rezultatów badań, w tym promocja oferty technologicznej w mediach, udział w targach branżowych, 
  • negocjacje warunków transakcyjnych z nabywcami technologii. 

 

 

Przedsiębiorcom oferujemy:

  • dostęp do przejrzystej oferty badawczej i technologicznej PWr z wygodnym mechanizmem wyszukiwania badań, laboratoriów, technologii, patentów oraz możliwością bezpośredniego kontaktu z Punktem Kontaktowym dla przedsiębiorstw, 
  • możliwość składania zapytań i propozycji współpracy, 
  • szybką informację zwrotną, 
  • sprawnie prowadzone negocjacje biznesowe.

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inkubator Innowacyjności+”.

 

Zachęcamy do odwiedzenia witryny poświęconej komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstających w Politechnice Wrocławskiej: http://www.transfer.pwr.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do kontaktu:

Tomasz Marciniszyn tel. 71 320 4195 tomasz.marciniszyn@pwr.edu.pl
Jacek Pietrzak tel. 71 320 4342 jacek.pietrzak@pwr.edu.pl
Norbert Garbacz tel. 71 320 4189 norbert.garbacz@pwr.edu.pl
Anna Szczypka tel. 71 320 4351 anna.szczypka@pwr.edu.pl